انواع بوم نقاشی

  • بوم ساده و معمولی (بوم هایی که کناره های آن دارای منگنه و پهنای چهارچوب آن 1 تا 1.5 سانتیمتر است.)
  • بوم دور سفید (بوم هایی با کناره های سفید و بدون منگنه که  پهنای چهارچوب آن 1تا 1.5 سانتیمتر است.)
  • بوم دیپ (بوم های دور سفیدی که پهنای چهارچوب آن از 3 تا 5 سانتیمتر است و بیشتر برای کارهای مدرن و بدون قاب استفاده می شود.)

canvaselite

ویژگی های بوم خوب برای نقاشی

  • جنس پارچه باید دارای بافت ریز و ظریف باشد وهیچ گره ای در بافت پارچه نباشد.
  • پارچه بوم روی چهارچوب، بسیار خوب و محکم قرار گرفته باشد.
  • بوم دارای بسته بندی خوب و با سلفون باشد.
  • انداره بوم درخواستی  دقیق و استاندار باشد.(گاهی بوم ها چند میلیمتر کمتر یا بیشتر از سایز استاندارد هستند.)
  • زیر ساز بوم از 5 لایه حسبو استفاده شده باشد.